Close

Képzéseink

A Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. regisztrált E-001553/2017 számon nyilvántartott felnőttképző intézmény. Engedélyeztetett, felnőttképzési programjaink D képzési körbe tartoznak. D típusú képzésbe tartozik, minden olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza és hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához.

Sorszám
Képzési program megnevezése
Képzés nyilvántartásba vételi száma
Képzés nyilvántartásba vételi időpontja
Óraszám
Célja
Célcsoport
1.
Vezetőképzés
E-001553/2017/D007
2017. január 31
48 óra
(12 óra elmélet+36 óra gyakorlat)
A vezetőképzés célja, hogy felkészítse a leendő és a már gyakorló vezetőket a vezetői szerepvállalásra.
Cégek tulajdonosai, ügyvezetői, felső és középvezetői, ill. leendő vezetői.
2.
Vezetői szerepek és profilok
E-001553/2017/D008
2017. január 31
16 óra
(4 óra elmélet-12 óra gyakorlat)
A képzés célja, hogy megismertesse a leendő és már gyakorló vezetőket a vezetői eszköztárukra és vezetési modellekre.
3.
Asszertív kommunikáció
E-001553/2017/D009
2017. január 31
16 óra
(4 óra elmélet-12 óra gyakorlat)
A képzés célja, hogy megismertesse a leendő és a már gyakorló vezetőket az asszertív kommunikáció alapjaira.
4.
Csoportszerepek és csoportfejlődés
E-001553/2017/D010
2017. január 31
16 óra
(4 óra elmélet-12 óra gyakorlat)
A képzés célja, hogy megismertesse a leendő és a már gyakorló vezetőket a csoportszerepek, motivációk felismerésére.
5.
Kommunikáció tréning
E-001553/2017/D006
2017. január 31
16 óra
A képzési program célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a hatékony és eredményes asszertív kommunikációhoz szükséges ismeretekkel, konfliktuskezelési technikákkal.
16. életévüket betöltött személyek
6.
Kulcsképességek felismerésének fejlesztése-
25 órás
E-001553/2017/D004
2017. január 31
25 óra
(5 óra elmélet+20 óra gyakorlat)
A kommunikációs, problémamegoldó, együttműködési, kezdeményezőkészségnek és a felelősségvállalás készségek felismerésének elősegítésére és fejlesztésére vonatkozó ismeretek elsajátítása, amelyek révén az egyén a munka világába sikeresebben léphet be, illetve képessé válhat munkáját megtartani.
16. életévüket betöltött személyek
7.
Atipikus foglalkoztatási formák a gyakorlatban
E-001553/2017/D005
2017. január 31
8 óra
(4 óra elmélet+4 óra gyakorlat)
A képzési program célja, hogy a résztvevők tájékoztatást kapjanak az atipikus foglalkoztatásról, annak törvényi hátteréről, valamint ismereteket sajátítsanak el az atipikus foglalkoztatás típusairól, bevezetésének lehetőségeiről.
Általános iskolai végzettség
8.
Álláskeresési technikák oktatása
E-001553/2017/D003
2017. január 31
18 óra
(6 óra elmélet+12 óra gyakorlat)
Az álláskeresés folyamatához kapcsolódóan a tájékozottság kialakítása, amely révén a résztvevő kialakíthatja egyéni álláskeresési stratégiáját. Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, melyek alapján az álláskereső felismeri a munkaerő-piaci igényeket, valamint a munkáltatókra jellemző speciális követelményeket ezáltal növelve elhelyezkedési lehetőségét a munkavilágában.
Tanköteles életkort betöltött személyek
9.
Álláskeresési technikák-
18 órás
E-001553/2017/D002
2017. január 31
18 óra
(6 óra elmélet+12 óra gyakorlat)
10.
Álláskeresési technikák-
15 órás
E-001553/2017/D001
2017. január 31
15 óra
(5 óra elmélet+10 óra gyakorlat)