Close

Tanácsadásaink

Munkajogi Tanácsadás
A tipikus és a rugalmas foglalkoztatáshoz kapcsolódóan új munkaszerződések, munkaköri leírások és tájékoztatók elkészítése válik szükségessé. Ennek kivitelezéséhez kapcsolódóan átfogó és egyénre szabott tanácsadást is nyújtunk munkajogász segítségével.

Pénzügyi Tanácsadás
RUGALMAS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK (TÁVMUNKA, RÉSZMUNKAIDŐ, MUNKAIDŐKERET, STB.) BEVEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA;
A rugalmas foglalkoztatás megismertetése a szervezettel (munkavállalókkal és/vagy vezetőkkel) interaktív eszközökkel műhelymunka formában. Információnyújtás mellett a szervezet jellemzőinek és igénybevételének figyelembe vételével a különböző formák előnyeinek és hátrányainak összegyűjtése a várható eredmény előrevetítése.

Információ-nyújtás hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási támogatásáról
Az Európai Uniós és hazai pályázatok lehetőséget biztosítanak a hátrányos helyzetű munkavállalók bértámogatására. A Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében pedig a magyar állam járulék kedvezménnyel támogatja a munkaerő felvételt. Ehhez kapcsolódóan tájékoztatást nyújtunk a cég számára legkedvezőbb támogatási lehetőség és az igénybevételéhez szükséges eljárás, adminisztrációs feladatok megismerésére. Ez utóbbiban igény szerint a szolgáltatás során feladatokat átvállalunk.

Szervezetfejlesztés
A rugalmas foglalkoztatás bevezetésével, valamint új munkavállalók felvételével párhuzamosan érdemes megvizsgáltatni a szervezetfejlesztési lehetőségeket. A tanácsadás kiterjed a szervezeti átvilágítás alapján megjelenő szükségletek, igények kielégítésére, valamint az átvilágító kollégák által javasolt fejlesztések módszertanának kidolgozására és végrehajtásának segítésére.

Cégalapítás, cégműködtetés
A cégforma sok mindent elárul egy cégről. Fontos, hogy mit akarunk üzenni vele a külvilágnak. Az sem mindegy, hogy hány céget vezetünk párhuzamosan. Természetesen érthető, ha megtakarítási szempontok miatt egyszerűbb cégformát, vagy több cég egymás melletti működtetését választjuk. Érdemes ugyanakkor külső tanácsadók segítségével megvizsgálni, hogy vajon még mindig a 2-5-10 évvel ezelőtt kiválasztott forma a legjobb nekünk ma is. A rugalmas foglalkoztatáshoz kapcsolódó átalakítások remek lehetőséget teremtenek a cég generális működéséhez kapcsolódó átgondolásokra is.

IT Tanácsadás
Az informatikai háttérhez kapcsolódó tanácsadás keretében a tanácsadó feltárja, hogy melyek azok a területek, amelyek esetében lehet az informatikai eszközökkel ésszerűsíteni, valamint hogy milyen lehetőségek vannak a cég részére a távoli elérés biztosítására.

Vállalati Kúltúra Elemzés
A vállalati kultúra a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett előfeltevések, értékek, meggyőződések, hiedelmek rendszere. Ezeket a szervezet tagjai érvényesnek fogadják el, követik és az új tagoknak is átadják, mint a problémák megoldásának alapvető mintáit, és mint kívánatos gondolkodás- és magatartásmódot. A vállalati kultúra elemzése kérdőívek és fókuszcsoportos interjúk segítségével történik, amelyben a következő dimenziókat lehet vizsgálni:
• értékek, amelyeket a szervezet tagjai elfogadnak, követnek
• információgyűjtéssel- és feldolgozással kapcsolatos felfogás
• elgondolások, ötletek, célok utasítások létrehozásának és közreadásának módja
• ötletek, elgondolások értékelésének formái, kockázatvállalás foka, módja
• vezetők és beosztottak közötti kooperáció alakulása
• vállalathoz való lojalitás mértéke
• motiváció alakulása

Változásmenedzsment
Témák:
• a változás dinamikája
• előmeneteli rendszer kidolgozása
• teljesítményértékelési rendszer kidolgozásához kapcsolódó szolgáltatáscsomag
• a munka-kultúra meghatározása és összefüggése a szervezeti kultúrával.
• a munka-kultúra és az adminisztrációs fegyelem kapcsolata
• Szervezeti kultúrától függően az egyéni karrier esélyek meghatározása.